Mạng xã hội HHNINJA

Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường

Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường
Tập
20/20
Thể Loại
3D
Năm
2022

Nội Dung Phim

Đông Thánh Tử Đường, dùng võ lập quốc, trong biên giới Nam Loan Đại Tống, các chủ Lữ Tiêu Dao của Bồng Lai Các đột phá Võ Cảnh - Cửu Trùng do Thuỷ hoàng khai quốc đế tạo ra, đồng thời cũng đạt đến Tiên Cảnh - Hoá Giới trong truyền thuyết, vũ luyện thành tiên. Sau đó, Bồng Lai Các nhất thống Nam Loan, phong Bát Tiên, gửi lời khiêu chiến đến Bá chủ tứ châu của Đông Thánh Tử Đường, cướp lấy Bá chủ tứ châu.

north