Mạng xã hội HHNINJA

Tên miền chính: hhninja.tv

Tên miền rút gọn, cập nhật tên miền mới nhất không bị chặn: hhtq.xyz

Tên miền cũ: hhninja.xyz

Tổng số phim: 430

Phim 2D: 226

Phim 3D: 204

Phim lẻ: 22

Phim bộ: 408

Đang cập nhật: 122

Hoàn thành: 308

Tổng số bình luận: 107,386

Tổng số icon phát/Tổng số đạo hữu nhận icon: 2,596/1,032

Tổng số đạo hữu: 7,381

Phàm Nhân: 2,049

Luyện Khí Kỳ: 5,002

Trúc Cơ Kỳ: 276

Kết Đan Kỳ: 30

Nguyên Anh Kỳ: 10

Hóa Thần Kỳ: 4

Luyện Hư Kỳ: 2

Hợp Thể Kỳ: 4

Đại Thừa Kỳ: 0

Độ Kiếp Kỳ: 1

Ngụy Tiên/Huyền Tiên/Địa Tiên: 1

Chân Tiên Cảnh: 2

Kim Tiên Cảnh: 0

Thái Ất Cảnh: 0

Đại La Cảnh: 0

Đạo Tổ Cảnh: 0

Hỗn Độn Đạo Tổ: 0

Thiên Đạo: 0

north