Mạng xã hội HHNINJA

Cập nhật ngày: 27/5/2023

Các phim sẽ chiếu trong năm 2023:

 1. 1/6 Tiêu Nhân (2D)
 2. 2/6 Toàn Chức Pháp Sư Phần 6 (2D)
 3. 27/5-3/6-10/6 Đấu La Đại Lục OVA: Song Thần Chi Chiến (3D)
 4. 24/6 Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vô Mộ Thiên (2D)
 5. 5/7 Manh Thê Thực Thần Phần 4 (2D)
 6. 8/7 Trường An Ba Vạn Dặm Movie (3D)
 7. Sắp chiếu Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn (3D)
 8. Sắp chiếu Vũ Động Càn Khôn Phần 4 (3D)
 9. Sắp chiếu Thương Nguyên Đồ (3D)
 10. Sắp chiếu Song Sinh Võ Hồn (3D)
 11. Sắp chiếu Đoạ Huyền Sư (3D)
 12. Sắp chiếu Tiên Nghịch (3D)
 13. Sắp chiếu Đế Bá (3D)
 14. Sắp chiếu Ám Hà Truyện (3D)
 15. Hè 2023 Nghịch Thiên Tà Thần (3D)
 16. Hè 2023 Đại Chúa Tể (3D)
 17. Hè 2023 Thôn Phệ Tinh Không Phần 4 (3D)
north