Mạng xã hội HHNINJA

Cập nhật ngày: 6/6/2023

Lịch chiếu phim 3D Tên phim
Thứ 2 Tinh Thần Biến Nữ Thần Có Chút Linh Nghịch Thiên Chiến Kỷ Đan Đạo Tông Sư Tinh Thần Biến Vạn Cổ Thần Thoại Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Vô Thượng Thần Đế Độc Bộ Tiêu Dao Vạn Giới Tiên Tung Nghịch Thiên Chí Tôn
Thứ 3 Băng Hỏa Ma Trù Duy Tướng Cừu Đội Lốt Sói Bách Luyện Phi Thăng Lục Đan Đạo Tông Sư Luyện Khí Mười Vạn Năm Võ Thần Chúa Tể Vạn Giới Độc Tôn Linh Kiếm Tôn
Thứ 4 Chân Võ Đỉnh Phong Già Thiên Trường Kiếm Phong Vân Nhất Thế Độc Tôn Yêu Thần Ký Phòng Ngự Toàn Khai Tuyệt Thế Võ Hồn
Thứ 5 Thanh Liên Kiếm Tiên Truyện Bất Diệt Thần Vương Sơn Hải Tế Hội Kiếm Vực Phong Vân Thần Ấn Vương Tọa Vạn Cổ Thần Thoại Độc Bộ Tiêu Dao Vạn Giới Tiên Tung
Thứ 6 Bách Luyện Phi Thăng Lục Bách Luyện Thành Thần 3D Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Thế Giới Hoàn Mỹ Vô Thượng Thần Đế Linh Kiếm Tôn Nghịch Thiên Chí Tôn
Thứ 7 Chân Võ Đỉnh Phong Hoả Phụng Liêu Nguyên Nhất Thế Độc Tôn Luyện Khí Mười Vạn Năm Yêu Thần Ký Vạn Giới Độc Tôn Băng Hỏa Ma Trù Đấu La Đại Lục
Chủ Nhật Ở Rể Thanh Liên Kiếm Tiên Truyện Tiên Võ Đế Tôn 3D Tân Phàm Nhân Tu Tiên Kiếm Vực Phong Vân Phòng Ngự Toàn Khai Võ Thần Chúa Tể Đấu Phá Thương Khung Tuyệt Thế Võ Hồn
north